Narzędzia BAHCO

BAHCO Brzeszczoty maszynowe

Brzeszczoty maszynowe

Uwagi dotyczące cięcia brzeszczotami maszynowymi Sandflex

• Naciąg brzeszczotu powinien być wyższy niż w przypadku brzeszczotów HSS. Co jakiś czas brzeszczot należy naciągnąć ponownie.
• Nowy brzeszczot należy dotrzeć, pracując nim przez kilka minut ze zmniejszonym posuwem.
• Ustaw prawidłowy posuw, co można poznać po kształcie i kolorze wiórów. Powinny one być spiralne, średniej grubości. Spalone lub niebieskie wióry świadczą o zbyt dużym posuwie, cienkie o zbyt małym posuwie.
• Używaj zalecanego chłodziwa.
• Upewnij się że cięty element jest dobrze zamocowany.

• Do cięcia stali trudnoobrabialnych wybierz szerszy i grubszy brzeszczot. Strata materiału poprzez szerszy rzaz będzie większa, ale mniejsze będzie ryzyko skrzywienia cięcia.
• Nigdy nie tnij nowym brzeszczotem w istniejącym już rzazie.
• Unikaj cięcia przez ostre krawędzie.
• Podczas włączania maszyny brzeszczot powinien być z dala od ciętego elementu. Nie wolno włączać maszyny gdy brzeszczot dotyka do ciętego elementu.
• Dbaj o maszynę i utrzymuj ją w dobrym stanie technicznym.

Naciąg brzeszczotu

Prawidłowy naciąg brzeszczotu ma decydujące znaczenie dla prostoliniowego cięcia i dla trwałości brzeszczotu. Jeśli naciąg jest zbyt niski brzeszczot może się wygiąć lub skręcić, co skutkuje szybkim jego zużyciem i krzywym cięciem. Jeśli naciąg jest zbyt wysoki brzeszczot i utrzymująca go rama poddawane są dużym obciążeniom, co może spowodować pęknięcie brzeszczotu lub nawet ramy (szczególnie przy dużych brzeszczotach).
Jedynym sposobem pomiaru naciągu brzeszczotu jest pomiar tensometrem (patrz strona 38). Mierzy on wydłużenie brzeszczotu podczas naciągania. Nadaje się do pomiaru naciągu wszelkiego rodzaju brzeszczotów maszynowych.

1. Zamocuj brzeszczot w maszynie tak jak do cięcia, ale nie naciągaj brzeszczotu.
2. Upewnij się że brzeszczot nie jest wygięty.
3. Zamocuj tensometr na brzeszczocie.
4. Dokręcaj śrubę naciągu do momentu aż tensometr wskaże zalecany naciąg.
Jeśli nie masz tensometru, postępuj zgodnie z zaleceniami producenta maszyny

    Formularz kontaktowy